opzegtermijn

 • Anonymous avatar

  Uit de CAO:

  b. tenminste zoveel weken als de arbeidsovereenkomst na zijn meerderjarigheid tijdvakken van twee gehele jaren heeft geduurd, ongeacht de periode tussen opeenvolgende betalingen, met dien verstande dat uit dezen hoofde de opzegtermijn ten hoogste zes weken zal bedragen.

  Wat bedoeld men precies met

  \"meerderjarigheid van een arbeidscontract\"

  ?

  Wat is dan de opzegtermijn van iemand die in 2009 in dienst is gekomen?

 • Anonymous avatar

  Christa.

  opzegtermijn is redelijk duidelijk.

  vanuitgaand dat personeelslid bij indiensttreding (2009) meerderjarig (dus 18 jaar) was heeft hij/zij ruim 4 gehele jaren al gewerkt dus 2 blokken van twee jaar = 2 keer 1 week. dit is natuurlijk een minimaal getal, het mag ook meer zijn en er kan in de arbeidsovereenkomst ook een langere termijn afgesproken zijn, die dan geldig is.

  Was personeelslid in 2009 nog geen 18 dan gelden de werkjarentelling pas van af zijn 18e verjaardag

  Ook is het natuurlijk altijd mogelijk dat in onderling overleg, en met goedvinding van werkgever en werknemer een andere opzegtermijn wordt afgesproken. Dit moet wel schriftelijk worden vastgelegd en door iedereen ondertekend worden.

 • DELETION_USER avatar

  Mijn contract is drie keer verlengd. Nu willen ze wel verlengen,maar via een payrol bedrijf. Dus geen contract voor onbepaalde tyd.

   Nooit ziek geweest nooit klachten gehad, cursus met goed gevolg afgelegd. Mag dat?

  Wat is mijn opzegtermijn na drie keer een verlenging te hebben gehad.

  Ik wil per direct ontslag nemen.

  Groet

   

 • DELETION_USER avatar

  Mijn contract is drie keer verlengd. Nu willen ze wel verlengen,maar via een payrol bedrijf. Dus geen contract voor onbepaalde tyd.

   Nooit ziek geweest nooit klachten gehad, cursus met goed gevolg afgelegd. Mag dat?

  Wat is mijn opzegtermijn na drie keer een verlenging te hebben gehad.

  Ik wil per direct ontslag nemen.

  Groet

   

 • DELETION_USER avatar

  marion1960

  Mijn contract is drie keer verlengd. Nu willen ze wel verlengen,maar via een payrol bedrijf. Dus geen contract voor onbepaalde tyd.

   Nooit ziek geweest nooit klachten gehad, cursus met goed gevolg afgelegd. Mag dat?

  Wat is mijn opzegtermijn na drie keer een verlenging te hebben gehad.

  Ik wil per direct ontslag nemen.

  Groet

   

   

 • Jan

  Willen ze dan wel een contract voor onbepaalde tijd geven via het payroll bedrijf?Het payroll bedrijf mag je n.l. niet weer een tijdelijk contract geven.Verder moet het payroll bedrijf wat loon betreft de CAO naleven. Hun pensioen is echter anders.Ik snap niet waarom een bedrijf dit zou willen. Met de huidige uitspraken over payroll blijven zij geheel verantwoordleijk en moet je toch een vast contract krijgen.als je drie keer verlenging hebt gehad ben je maximaal 1,5 jar in dienst. Je opzegtermijn is dan 1 week. groeten,Jan KampherbeekCNV schoonmaak